01. czytaj

Gwarancja należytego wykonania kontraktu
definicja, funkcja i korzyści.

Gwarancja należytego (dobrego wykonania umowy, gwarancja kontraktowa) to zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Z gwarancji należytego wykonania kontraktu pokrywane są roszczenia beneficjenta (zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę kontraktu (zobowiązanego). Gwarancja ta ma zastosowanie do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych i do umów prywatnych nie podlegających ustawie. Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu musi zostać wystawiona w terminie wskazanym w dokumentach przetargowych. Dzięki gwarancji możemy także zamienić wcześniej złożone zabezpieczenie np. w pieniądzu - ale przed upływem połowy okresu przeznaczonego na realizację kontraktu.

Okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy jest określany w umownie i jest on uzależniony od czasu trwania kontraktu. Jego początek to na ogół dzień podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą gwarancji a jej beneficjentem. Przy czym okres trwania zabezpieczenia przedłużany jest standardowo na 30 dni, przyjmując, że jest to czas na odbiór przedmiotu umowy. Suma gwarancyjna równa jest zazwyczaj kwocie wymaganego zabezpieczenia. Gwarancje wystawiane są na ogół w wysokości do 5% wartości kontraktu brutto. Zastosowanie gwarancji z punktu widzenia wykonawcy, pozwala uniknąć mu zamrożenia środków pieniężnych tytułem zabezpieczenia kontraktu.

Strona zzbrokers.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

zapisz się