01. czytaj

Gwarancja usunięcia wad i usterek
definicja, funkcja i korzyści.

Gwarancja usunięcia wad i usterek jest to forma zabezpieczenia, która może być wymagana od wykonawcy (zobowiązanego) po zakończeniu kontraktu. Zamawiający, zabezpieczając się przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością usunięcia wad lub usterek, mogących ujawnić się po zakończeniu kontraktu. Jest to więc zobowiązanie gwaranta, (ubezpieczyciela) do zapłaty określonej kwoty na rzecz zmawiającego (beneficjenta) jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte przez wykonawcę. Ma ona na celu zaspokojenie roszczeń, których podstawą jest rękojmia za wady i gwarancja jakości wykonanych robót. Gwarancja ta rozpoczyna się po podpisaniu bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. Jest ona udzielana na czas trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości. Okres związania gwarancją ubezpieczeniową zależy od postanowień umowy, jednakże przyjmuje się, że maksymalny okres na jaki jest udzielana gwarancja ubezpieczeniowa to okres 10 lat.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania kontraktu. Gwarancja usunięcia wad i usterek może być udzielona bezpośrednio przy podpisaniu umowy wraz z gwarancją należytego wykonania kontraktu lub po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Korzyści płynące z omawianej gwarancji to zwiększenie biznesowej wiarygodności wykonawcy, brak konieczności zamrażania przez wykonawcę własnych środków, a dla zamawiającego – likwidacja ryzyka nieusunięcia wad i usterek, w sytuacji, gdy wykonawca przestał istnieć.

Strona zzbrokers.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

zapisz się