01. wybierz

Gwarancje
ubezpieczeniowe.

Na podstawie nowej ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający ma prawo żądać wniesienia wadium, niezależnie od rodzaju, trybu i wartości postępowania. Decydując się na skorzystanie z prawa do żądania wadium, zamawiający ma obowiązek określić wymagania w zakresie wadium. Wadium, zgodnie z wyborem wykonawcy, może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach...
czytaj dalej
Gwarancja należytego (dobrego wykonania umowy, gwarancja kontraktowa) to zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w razie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Z gwarancji należytego wykonania kontraktu pokrywane są roszczenia beneficjenta (zamawiającego) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę kontraktu (zobowiązanego)...
czytaj dalej
Gwarancja usunięcia wad i usterek jest to forma zabezpieczenia, która może być wymagana od wykonawcy (zobowiązanego) po zakończeniu kontraktu. Zamawiający, zabezpieczając się przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością usunięcia wad lub usterek, mogących ujawnić się po zakończeniu kontraktu. Jest to więc zobowiązanie gwaranta, (ubezpieczyciela) do zapłaty określonej kwoty na rzecz zmawiającego (beneficjenta) jeśli nieprawidłowości nie zostaną usunięte przez wykonawcę...
czytaj dalej
Gwarancja zwrotu zaliczki stanowi zabezpieczenie kwoty, przekazanej wykonawcy przez zamawiającego (inwestora) na poczet wykonania kontraktu. W praktyce często występują sytuacje, kiedy wykonawca na podstawie umowy może uzyskać od zamawiającego wpłaty zaliczki w celu podjęcia działań ustalonych w umowie. Zaliczka ta umożliwia mu podjęcie prac wynikających z kontraktu lub zakup niezbędnych materiałów bez konieczności angażowania środków własnych...
czytaj dalej
Broker

  • wykona analizę finansową Twojej firmy, za którą nic nie płacisz,
  • wybierze dla Ciebie najlepszego ubezpieczyciela,
  • wynegocjuje dla Ciebie najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia,
  • zajmie się formalnościami,
  • sfinalizuje podpisanie umowy,
  • przeszkoli Twoich pracowników z obsługi nowego produktu,
  • zapewni Ci wsparcie w obsłudze polisy,
  • zapewni Ci wsparcie w procesie likwidacji szkody.

Strona zzbrokers.pl wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej szczegółów - Polityka prywatności

zapisz się